Brownies en Downies Kaapstad > Donatie van € 5000,=! Tuinkas Vredestein Maartensdijk > In het voorjaar komt er een tuinkas voor de bewoners van de bewoners van Vredestein in Maartensdijk. Op zoek naar nieuwe projecten. > Contacten met organisaties die betrokken zijn bij de begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap.

Samen met betrokken instanties en initiatiefnemers streven naar een optimale ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten op het gebied van leren, wonen, werken en vrije tijd.